Regulamin Bezpłatnego Newslettera Motoryzacyjnego

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi Newslettera – gazetki elektronicznej wydawanej przez firmę Grupa motmedia.pl - wydawca portali motoryzacyjnych (zwana dalej: Motmedia).
 2. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz.U. 144 poz. 1204 użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez Motmedia na swój adres elektroniczny.
 3. Newsletter jest bezpłatny.
 4. Newsletter zawiera treści tematycznie związane z serwisem internetowym, którego dotyczy, a ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Motmedia lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Motmedia lub/i inne osoby.
 5. W celu otrzymywania Newslettera użytkownik powinien:
  1. dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie newsletter.motmedia.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  2. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Motmedia na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
 6. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez Motmedia.
 7. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
 8. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w ust. 5 pkt. c powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.
 9. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka) lub usunąć go poprzez stronę internetową newsletter.motmedia.pl/wypisz postępując zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera Motmedia zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej użytkownika Newslettera.
 10. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.
 11. Motmedia oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.